+36/70 949-8558         kormanyosbusz@gmail.com

Kormányos Kft

VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

 1. Képző szerv neve: Kormányos Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. A Társaság rövidített neve: Kormányos Kft
  Székhelye: 6763 Szatymaz, IV. kerület 74.
  Honlap címe: www.kormanyosbusz.hu
 3. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft)
 4. Cégjegyzékszám: 06-09-022399
 5. Képzési engedély száma:

  Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma:

 6. Iskolavezető
 7. Neve: Kormányos Árpád
  Mobilszáma: +36 70/949-8558
  Iskolavezetői azonosító száma: 10743
  E-mail: kormanyosbusz@gmail.com
 8. Ügyfélfogadó, telephely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.
 9. Ügyfélfogadás időpontjai: A Nyitvatartás oldalon megtekinthető

  Telefonon iskolavezetővel egyeztetett időpontban állunk rendelkezésre

 10. Tanfolyamra való felvétel módja
 11. A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni.

  18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség.

  A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • jogosítvány (ha van)
  • mentességet igazoló okmány (ha van)
  • vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt)
  • vizsgaigazolás (ha van)
  • amennyiben kitöltötte a hatóság honlapján a jelentkezési lapot, annak nyomtatását https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/kepzoszerv/jellap/urlap

  A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

 12. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat
 13. Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a 2 éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából.

  Jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

 14. Tanfolyamra történő felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei
 15. Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel.

  Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei kategóriák szerint:

  • jelentkezés korhatár előtt fél évvel
  • elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónappal
  • forgalom vizsga a korhatár betöltésével
  • alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
  • D kategóriához nem kezdő érvényes B kategóriás jogosítvány és C kategóriás jogosítvány vagy vizsgaigazolás (Külföldön a D kategóriával a 24, életév betöltése után vezethet.)

  Vizsgára bocsátás feltételei a tanfolyamra történő felvétel feltételein túl:

  Ha van, meglévő vezetői engedély.

  Egészségi alkalmasság – orvosi vizsgálat eredményessége:

  • B kategóriákhoz csoportú orvosi igazolás
  • D kategóriákhoz csoportú orvosi igazolás

  Alapfokú iskolai végzettség:

  • eredeti bizonyítvány
  • közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány
  • személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (hatóságon bemutatni)

  Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében:

  • eredeti okmány és annak hiteles fordítása
  • a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a Hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban
  • magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi

  Elméleti vizsgára bocsátható:

  • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
  • vagy az alól felmentették
  • a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel
  • a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el

  Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

  Elsősegélynyújtó vizsga:

 16. Tanfolyam
 17. Elméleti és biztonsági üzemeltetés tantárgyak, óraszámok:

  Kategória Összes elmélet KRESZ Vezetéselmélet Szerkezet és üzemeltetés Munkavédelem
  B 28 18 6 4 -
  D 20 10 5 5 -

  Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 elméleti órát össze lehet vonni.

  A biztonsági üzemeltetés óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 órát össze lehet vonni.

  A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. 2 gyakorlati órát egyben is lehet tartani.

  A képzőszerv tájékoztatja a Tanulót, hogy a képzés gyakorlati és – esetenként – elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

  Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 óra vagy 180 nap/75 óra vagy 365 nap/90 óra (árkategóriák szerint).

  Gyakorlati tantárgyak, óraszámok, kötelező levezetett km-ek

  Kategória Összes gyakorlat Alap Városi Országúti Hegyvidéki Éjszakai km
  B 29 9 14 4 - 2 580
  D 29 6 17 4 2 - 348

  A választható oktatók és járműtípusaik megtalálhatók az Oktatóink oldalon.

  Oktatásra – és vizsgára – csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított járművel az iskola az oktatást és a vizsgáztatást nem vállalja.

 18. Hiányzás, pótórák
 19. Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb.

  Gyakorlati oktatáson: a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

  Hiányzás pótlása:

  • a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni
  • tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható
  • e-learning pótóra 30nap/10óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint

  A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, amennyiben a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie.

  Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt maradt el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell megfizetni.

  A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 20. Költségek, pénzügyi feltételek
 21. A számla közvetített szolgáltatást (is) tartalmazhat!

  Tandíjak:

  B D
  Tantermi elméleti tanfolyam 20.400.- Ft 22.000.- Ft
  E-learning tanfolyam (90nap/60óra) 20.400.- Ft 26.000.- Ft
  E-learning tanfolyam (180nap/75óra) 25.000.- Ft 28.000.- Ft
  E-learning pótóra egységek (30nap/10óra) 5.000.- Ft 7.000.- Ft
  E-learning vizsgafelkészítő, gyakorló program (30nap/12óra) 5.000.- Ft 5.000.- Ft
  E-learning vizsgafelkészítő, gyakorló program (45nap/24óra) 9.000.- Ft 9.000.- Ft
  E-learning vizsgafelkészítő, gyakorló program (60nap/36óra) 11.000.- Ft 20.000.- Ft
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyam - 20.000.- Ft
  1 db gyakorlati óra díja 6.500.- Ft 12.000.- Ft
  Járműkezelés és forgalom vizsga óra díja 6.500.- Ft 24.000.- Ft

  A tantermi elméleti pótórák ingyenesek, a gyakorlati pótórák díjai megegyeznek az alapórák díjaival.

  Vizsgadíjak:

  B D
  Közlekedési alapismeretek 4.600.- Ft 4.600.- Ft
  Szerkezet és üzemeltetés - -
  Munkavédelem - -
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés - 4.400.- Ft
  Járműkezelés/rutin - 3.500.- Ft
  Forgalom 11.000.- Ft 18.500.- Ft

  A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal.

  A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni.

  A vizsgadíjak a képző szerv és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nonprofit Kft Dél-alföldi járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (továbbiakban Hatóság) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja a KAV felé. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki átvételi elismervényt. Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni, mert az egyrészt törvényellenes, másrészt visszaélésre ad lehetőséget. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A tanuló köteles a számlákat a befizetést követő első vezetési órán bemutatni az oktatónak. Kivételt képez az elméleti pótvizsga díja, melyet a vizsga helyszínén kell rendeznie a Tanulónak. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 8 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges.

  A tandíj árából az iskola kedvezményeket adhat. A különböző kedvezmények össze nem vonhatók. A kedvezmények realizálása az első forgalom vizsga után történik. Kedvezményre az jogosult, aki legalább az első forgalom vizsgát a Kormányos Kft-nél teszi le.

  Amennyiben a vizsga a Hatóság hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.


  Részletfizetés lehetséges, egyéni megegyezés szerint.

  B kategória esetében a forgalom vizsgadíjat be kell fizetni a vezetés megkezdése előtt. Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető.

  Amennyiben az autósiskola az iskolavezető engedélyével méltányosságból a tartozás ellenére vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanuló a levezetett óra illetve vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni.

  Az elméleti és a biztonsági üzemeltetés tanfolyam tandíja a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. A tanfolyam indulása előtt legkésőbb 1 munkanappal a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.


  A gyakorlati vezetési órák oktatónként eltérőek. Az aktuális óradíjak az ügyfélszolgálati irodában és a honlapon bármikor megtekinthetők.

  Egyéb költségek: D kategóriáknál tanpálya használat díja 10.000.- Ft.

  Orvosi alkalmassági: házi orvosnál meghatározott díj ellenében.

 22. Mentesítés
 23. Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – „B” kategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a Hatóság engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet 3. melléklet 4. 1. 4. 2. tartalmazza.

 24. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás
 25. Képzési igazolás kiadása a képzés megszakításával, az addig elvégzett oktatásról:

  • írásbeli kérésre
  • 3 munkanapon belül
  • 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia
  • a 3 példány első példánya a kiállító iskolánál marad
  • két példányt a tanuló a befogadó képző szervnek adja át, amely 10 munkanapon belül továbbítja azt a Hatóságra

  A képzési igazolás kiadásával egy időben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat a kezelési költség levonásával visszafizetjük. A kezelési költség a mindenkori képzési összeg 10 %-a, de minimum 5.000,- ft. Amennyiben az első forgalom vizsga előtt kéri ki a tanuló a képzési igazolást, a korábban megadott kedvezményekre való jogosultságát elveszíti. A képzési igazolás kiadásával egy időben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tandíjat, illetve a Hatóságnak már átutalt vizsgadíjat.

 26. Oktatási helyszínek
 27. Elméleti oktatás Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. és interneten.
  Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés oktatás Salus Kft 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 48.
  B gyakorlati alapoktatás Szeged, Erdész u. 3-5.
  D kategória gyakorlati alapoktatás Szeged, Kereskedő köz 3-5. gyakorló pálya

  Bármely kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye és ideje a tanuló és az oktató előzetes megbeszélése alapján történik.

  E-learning (ETitan) programot üzemeltető elérhetősége:

  Telefon: +36/1 577-0222
  Időpontok: hétfő-csütörtök 8-18, péntek 8-17
 28. Engedélyező hatóság
 29. Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

  Levelezési címe: 1358 Budapest, Pf 14.
  E-mail cím: info@ekm.gov.hu

  Felügyeletet ellátó szervezetek:

  Név Cím Telefonszám Osztályvezető E-mail cím Ügyfélfogadási idő
  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nonprofit Kft Dél-alföldi járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Vármegyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. +36/6 268-1611 Márta János marta.janos@kavk.hu H-CS: 8-15 P: 8-12
  Fogyasztóvédelmi Osztály 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. +36/6 268-0530 Petrik Sándor fvf@fvf.csmkh.hu
  Csongrád-Csanád Vármegyei Bíróság Cégbírósága 6722 Szeged, Tábor u. 4. +36/6 247-0177
 30. Jogok, kötelezettségek
 31. A tanuló jogai:

  • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv Vállalási feltételeit.
  • A képzést megszakítani.
  • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
  • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Amennyiben dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
  • A vizsgát a tanuló a képző szerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
  • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját.
  • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
  • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

  A tanuló kötelességei:

  • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
  • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
  • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
  • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
  • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
  • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni.
  • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a UO-nak is köteles bejelenteni.
 32. Vezetői engedély kiadása
 33. A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

  Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély. KAV által a forgalom vizsga után kiadott vizsgaigazolás ha papír alapon kérte. A vezetői engedély kiváltása 4.000,- ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

  Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

  Vizsgaigazolás: alap esetben a Hatóság elektronikusan átküldi a Kormány Ablaknak, (21 napon belül a vizsgázó kérésére viszont kiállítja), ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek. A Vöröskereszt által kiállított elsősegélynyújtó vizsgán kapott igazolást a Kormány Ablakban kell bemutatni.

  Gyakorlati oktatás

  Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.

  Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.

  A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.

  A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.

 34. Amit a vizsgáról tudni kell
 35. Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie. Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély illetve diákigazolvány (ez 14 éves korig).

  A meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást a vizsgára vinni kell.

  Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.

  A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

  • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
  • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
  • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
  • Az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

  Az első elméleti vizsgán a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell jelennie a tanulónak. Elméleti pótvizsgára a jelölt a Hatóságon önállóan is jelentkezhet a pótvizsgadíj befizetésével. Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb 3 munkanappal lehet.

  A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

  Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

  Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

  Elméleti vizsga mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen. Ha a vizsgázó a sikeres kresz vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

  Vizsgák helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Szeged, Kereskedő köz 3-5.

  SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

Vállalási feltételek | Kormányos "Autóbuszrendelés" és "Autósiskola"
Adatkezelési tájékoztató Vállalási feltételek Panaszkezelési szabályzat Mutatók